Въведете ИМПЛАНТОЛОГИЯТА във вашата практика наПРАКТИКА

Един курс на Д-р Бранимир Кирилов в 4 надграждащи нива.

Един НАИСТИНА практически курс по имплантология, след който ще започнете да поставяте импланти наПРАКТИКА!

Нива 1 и 2: 02-03 ноември 2024
30 - 31 март 24 - SOLD OUT
28 - 29 септември 24 - SOLD OUT

 • Ниво 1 – Основни имплантологични принципи
 • Ниво 2 – Хирургични принципи

Ниво 3: 22 юни и 30 ноември 2024
Ниво 4: 1 декември 2024 + TBC

 • Ниво 3 – Водена костна регенерация и Синус лифт
 • Ниво 4 – Протезиране върху импланти и грижа за меките тъкани

За Нива 1 и 2

Д-р Бранимир Кирилов ще проведе първите 2 нива на този курс по дентална имплантология  съвместно с д-р Иван Прешелков и екипът на Медикъл Дент, за да дадат на практикуващите необходимите знания и умения за завършване на основни имплантологични случаи.

Лекторите ще представят фин синтез на имплантологията днес. Заедно с тях ще практикувате конкретни протоколи за лечение с единични и множество импланти. Ще разберете особеностите на работа в максила и мандибула, в преден и в дистален участък. Ще разгледате в детайли имплантиране след оздравяване и имедиатно след екстракция.

Този курс е подчертано практически с работа върху фантомни глави и присъствие на операции на живо. След завършването на курса, ще имате възможност да прекарате една седмица с лекторите и екипът на Медикъл Дент – време в което да видите разговори с пациенти, подготовка на кабинети, да асистирате в имплантологични интервенции и изобщо да разберете каква организация да създадете, за да поставяте спокойно и уверено импланти във вашата практика.

Освен това, ще получите необходимата подкрепа в планирането и поставянето на вашия първи имплант. За вашия имплантологичен случай, ще можете да разчитате както на присъствие на опитен имплантолог, така и на безплатна хирургична асистенция предоставена от нас – хирургичен мотор, сет и всички необходими материали за интервенцията. Накрая ще заплатите само използавните материали.

Още след първите 2 нива на този курс ще сте готови самостоятелно да лекувате пациентите си с импланти във всяка зона на съзъбието с достатъчно запазена кост по най-високия професионален стандарт.

Не пропускайте възможността да почерпите от опита на д-р Кирилов, както в поставянето на импланти, така и в изграждането на една успешна практика!

Обхванати теми

Ниво 1: 

 1. Класификация и дизайн на имплантите
 2. Биологична основа за имплантология – хистология на костта, видове кост, остеоинтеграция
 3. Планиране на единичен имплант. Рентгенов анализ. 3D позиция
 4. Стабилност на импланта
 5. Инструментариум и протоколи за поставяне на импланти.
 6. Предоперативна подготовка и следоперативни указания
 7. Усложнения

Анализ и планиране на клинични случаи за единични и множествени имплантни възстановявания.

Поставяне на импланти в трите секстанта на долна челюст на фантомни глави.

Ниво 2: 

 1. Хирургична анатомия на предна и задна максила и мандибула – критични зони
 2. Инцизии
 3. Ламба – правила, модификации, усложнения
 4. Шиене
 5. Имедиатно имплантиране – индикации, особености при еднокоренови и многокоренови зъби, решение за отложено имплантиране
 6. Работа с водачи – видове, планиране, инструментариум

Клинични случаи – дизайни на ламба и зашиване; имедиатно имплантиране при еднокоренови и многокоренови зъби.

Поставяне на импланти в трите секстанта на горна челюст на фантомни глави.

Ниво 3: 

 1. GBR – биологична основа; науката до момента
  а. Биоматериали – предимства и недостатъци
  б. Техники, инструментариум
  в. Условия за успех
  г. Справяне с усложнения
 2. Синус лифт
  а. Индикации
  б. Предоперативна оценка и план на операцията – анатомични особености, хирургичен протокол, избор на биоматериали
  в. Едномоментно или отложено имплантиране
  г. Ранни и късни усложнения

Ниво 3: 

3.Крестален синус лифт
а. Индикации и ползи; Ограничения
б. Мануално или машинно – предимства и недостатъци; инструментариум
в. Протокол
г. Интраоперативни усложнени

4. Вертикална регенерация
а. Блок-графтинг
б. Нерезорбируеми мембрани

Поставяне на импланти в горна челюст на фантомни глави.

Програма

 • Всяко ниво в 1 ден – 09:00 – 18:00 ч

Брой участници

Максимум 6 участника

Място на провеждане

Медикъл Дент – бул. Джеймс Баучър 114, София 1407

Ниво на компетенция

Курсът е подходящ както за напълно начинаещи имплантолози, така и за такива вече поставящи импланти. Лекарите с опит ще разширят границите на възможностите си и ще се научат да се справят с по-сложни случаи. За напредналите са подходящи следващите две нива на курса.

Такса за участие

Ниво 1 & 2: 

всяко ниво – 1 500 лв.

– цена за нива 1 & 22 500 лв.

*Включва всички материали

Ниво 3 & 4: 

всяко ниво – 1 500 лв.

– цена за нива 3 & 42 500 лв.

*Включва всички материали

Д-р Бранимир Кирилов

 

Професионални постижения:

 • Един от основоположниците на съвременната имплантология в България
 • Лектор на множество конгреси по имплантология
 • Участник в международни конгреси
 • Ръководител на първия учебен център по имплантология IFZI в България
 • Създател и управител на MEDICAL DENT

„За мен стоматологията е призвание. Бих искал да достигна професионално съвършенство, позволяващо ми да направя щастливи моите пациенти, като им дам възможно най-доброто решение, воден от разбирането на биологичните процеси.”

Образование:

 • Висше образование по стоматология – Медицински университет София – 1998 г.
 • Специалност по орална хирургия – 2002 г.
 • Висше образование по медицина – Медицински университет София – 2010 г.

Допълнителна квалификация:

 • July 2022 – December 2023 – Advances in Implantology and Oral Rehabilitation in New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education
 • January 2022 – December 2022 – Reconstructive Surgery of periodontal and peri-implant tissues – prof. Massimo de Santis, Paris
 • September 2016 – July 2018 – Course in periodontology and implantology at Zur&Hurzeler Institute, Munich, Germany – 8 levels
 • October 2016 – July 2017 – Urban regeneration institute – qualification for bone regeneration and complications in treatment with dental implants – 3 levels
 • March 2015 – July 2015 – Steigmann Implant Institute, Germany
 • August 2009 – New York University College of Dentistry, Current concepts in American Dentistry: Advances in implantology and Oral Rehabilitations

  Професионални интереси:

  • Имплантология   
  • Орална хирургия

  Професионален опит:

  • Над 25 години професионален опит
  • Над 17 000 успешно поставени импланта

Д-р Иван Прешелков

Образование и опит:

 • 2013-2019 г. – „Дентална медицина“ във ФДМ София 
 • от 2019 г. работи в клиника Интер Дент – Перник
 • от 2022 г. е специализант по „Орална хирургия“ в МУ София
 • от 2023 г. е част от екипа на Медикъл Дент

„Огромно предимство е още в началото на професионалния си път да се учиш от най-добрите.”

Вижте още...

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА