Меню

Мисия & ценности

Мисията на BioHorizons

Подобряване качеството на живот на пациентите с липсващи зъби, чрез предлагане на иновативни и клинично доказани дентални импланти и продукти за тъканна регенерация. Нашите ценности са – респект за хората, да служим на нашите клиенти, ефективност и полезност, преследване на отлични постижения и почтеност.

Ценностите на BioHorizons

Има основни ценности, с които Ние от BioHorizons се гордеем. Тези ценности са движещите сили на нашия бизнес и стандартите, които ние следваме във всички страни на нашата култура.

Ние държим на респекта към всеки един индивид като крайъгълен камък в нашата култура. Ние сме се ангажирали да се отнасяме към всеки един служител с достойнство и ценим всяка възможност. Това прави комуникацията двустранна и така сме уверени, че привличаме специален тип хора, които се стремят да израстват, да допринасят и да изживяват нашите ценности.

Ние вярваме, че да служим на нашите клиенти е основата на нашия успех. Ние се стремим да отговорим на очакванията на всички вас, като подредим нашия бизнес по подходящ начин.

В крайна сметка, нашата цел е да надвишим тези очаквания като поддържаме здрави връзки, изпълнявайки ги по подходящ начин и използвайки нашето независимо професионално мнение, за да вървим последователно към целите на нашите клиенти с най-високите стандарти в нашата индустрия.

Ефикастност и полезност са другите движещи фактори за нашата компания. Отговорност към нашите инвеститори да влагаме ресурси си разумно е критично за нашия бизнес. Тези ресурси не се свеждат до пари, но също така време, умения и знания на нашия екип.

Почтеността на всяка компания е на лице толкова, колкото е почтен всеки един индивид в организацията. Прегръщайки всички морални принципи и честност, ние не просто осигуряваме стриктно съответствие с всички политики, закони и регулации, но ние се ангажираме винаги „да правим правилното нещо“. Наша цел е да поддържаме и подобряваме репутацията си, както и респекта, който можем да заслужим чрез действайки етично през цялото време.  

© Copyright BioHorizons IPH, Inc. Всички права запазени. Условия за ползване Използвани материали Уеб дизайн: Studio UXP