Меню

Наука

BioHorizons е посветена на разработването на продукти на базата на научни факти и доказателства. От представянето на имплантната система External (в миналото позната като Maestro) през 1997 г. до създаването на Tapered Plus and Tapered 3.0 имплантите, денталните специалисти, а също така и самите пациенти, добиха увереност в широката гама от дентални импланти и биологични продукти.

In vitro validation

Бяха проведени лабораторни тестове, за да изчислят количеството на имплантите в употреба както в статично, така и при натоварване. Независимо дали при връзката на импланта Maestro или при One-piece 3.0, имплантите на BioHorizons се показаха на върха, в сравнение с конкурентните дизайни.

In vivo research

За да оцените различните особености на имплантите, включително дизайна на резбата и повърхността на импланта, бяха осъществени серия от предварителни проучвания с акцент върху реакцията на костта. Тези проучвания показаха, че дизайна на резбата на имплантите с марка BioHorizons, както и тяхната повърхност проявяват по-висок контакт с костта и по-голяма възможност за натоварване от дизайните, използвани от други компании. 

Клинично доказателство

За да прецените как имплантите на BioHorizons могат да са от полза на пациентите, бяха спонсорирани определен брой от човешки проучвания с дългосрочно действие от 10 години. Няколко клинични сценария бяха използвани, за да определят колко ефективни са имплантите на BioHorizons, когато: незабавно поставяне,4 незабавно натоварване,5,6,15 използвани в задните горни зъби,8 използвани в аугментиран синус,9 използвани в кост с лошо качество и използвани при пациенти с компрометирана имунна система.16 ИмплантитеBioHorizons показаха изключително висок процент на успешно имплантиране (99.2% средно)1-10 отличен контакт с костта15 и минимална загуба на кост.3,6,8,17

Comparative SEM images show the variation in tissue attachment strength on standard and Laser-Lok abutments when a tissue flap is incised vertically and manually lifted using forceps.

© Copyright BioHorizons IPH, Inc. Всички права запазени. Условия за ползване Използвани материали Уеб дизайн: Studio UXP