Home > Activities

Глобал симпозиум 2020 – в сърцето на Ню Йорк

Глобал Симпозиум 2020 ви очаква! От 30 април до 2 май 2020 ще се проведе Глобал Симпозиум 2020, организиран от Oral Reconstruction Foundation. В емблематичния New York Mariott Marquis хотел на Times Square ви очакват звездна плеяда от световно известни лектори. Симпосизумът обещава да обхване широк спектър от проблемите в съвременната имплантология и тъканна регенерация. Сесиите включват: Екстракционни гнезда в …

Станете най-добрият учен!

Имплантологичния конкурс “Нови Хоризонти” излиза от пределите на България и стъпва на световната сцена. Oral Reconstruction Foudnation в партньорство с BioHorizons организира конкурс за най-добър учен. Наградата ще се представя на всеки две години и е отворена за всички млади, талантливи учени, изследователи и професионалисти от университети, болници и дентални практики на възраст до 40 години. Допустимите научни статии трябва …

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА