Денталните импланти BioHorizons се предлагат в няколко комплексни линии, покриващи практически всяка хирургична и протетична индикация или предпочитание на клинициста. Те имат 99.2% среден успех и са клинично доказани от някои от най-обстойните и задълбочени изследвания в индустрията, а идват и с доживотна гаранция, за повече спокойствие. . .

Импланти

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА