Меню

AlloDerm

От представянето си в стоматологията през 1994 г., AlloDerm Regenerative Tissue Matrix (RTM) е една доста добре приета и широко разпространена ацелуларна дермална матрица (ADM), използвана за приложение при меките тъкани. AlloDerm RTM подпомага регенерацията на тъканите като позволява бърза реваскуларизация, миграция на белите кръвни телца и делене на клетките, като в крайна сметка се трансформира в приемаща тъкан, подпомагаща естественото оздравяване.

  • Най-разпространената ADM денталната имплантология
  • Доказано е, че свежда до минимум постоперативните усложнения 28
  • Статистиката при различни клинични изследвания показва, че няма разлика между използването на AlloDerm и покриването на рецесия със съединителна тъкан 29

Приложения 30

  • Покритие на корен
  • Гингивална аугументация
  • Аугументация на гребена на меката тъкан
  • Аугументация на меките тъкани около имплантите    

Използвани материали                 

© Copyright BioHorizons IPH, Inc. Всички права запазени. Условия за ползване Използвани материали Уеб дизайн: Studio UXP