Меню

Технологията Laser-Lok

Микроканалите Laser-Lok представляват патентована обработка на повърхностите на денталните импланти, която е разработвана в продължение на 20 години с цел да създаде оптималното имплантно покритие. Чрез това проучване, уникалното покритие Laser-Lok показва, че предизвиква биологичен отговор, който включва инхибиране на епителното врастване и закрепването на съединителната тъкан.11,39 Това физическо закрепване създава биологичен слой около импланта, който предпазва и поддържа кресталната кост здрава. Според пост-пазарни проучвания, феноменът Laser-Lok показва по-голяма ефективност от който и да е друг имплантен дизайн, по отношение намаляването на костна загуба. 12,13,15,40

 Laser-Lok на имплант

Фиг. 1 Сканираща електронна микроскопия с увеличение 30х, показваща Laser-Lok® зона върху имплантат BioHorizons®.

Фиг. 2 и 3 Еднородността на микро и наноструктурата при Laser-Lok® технологията е очевидна при използване на голямо увеличение.

Характерни особености на уникалното покритие

Микроканалите Laser-Lok представляват поредица от периферни/овални канали с големината на клетка, които са прецизно създадени с помощта на лазер (лазерна аблация/изрязване). Тази технология създава последователни микроканали, които са оптимално оразмерени с цел по-лесното прикрепване и организация на остеобласти и фибробласти.41,20 Микроструктурата на Laser-Lok включва повтаряща се наноструктура, коята увеличава повърхностната площ и позволява на клетъчните израстъци и колагенови микрофибри да паснат прецизно с Laser-Lok повърхността.

Различни от други обработки на повърхност

Почти всички повърхности на дентални импланти на пазара са постигнати чрез струйна обработка с метални зрънца или са киселинно-гравирани. Тези производствени методи създават произволни повърхности, които са различни в различните части на тялото на импланта и по този начин променят клетъчната реакция в зависимост от това откъде идва клетката и къде попада в контакт с импланта.42 Непоследователно структурираните повърхности са показали по-висока осеоинтеграция отколкото повърхностите, създадени с машинно обработванe.43 За първи път обаче, чрез методите на поляризирана светлинна микроскопия и сканираща електронна микроскопия е доказано, че повърхността Laser-Lok може също да бъде ефективна при прикрепване на меката тъкан. 11,27

Какво е клиничното преимущество?

В няколко научни изследвания е показано, че повърхността Laser-Lok предоставя клинично предимство в сравнение с други имплантни дизайни. Далновидно и многоцентрово проучване, разглеждащо Laser-Lok импанти поставени едновременно с импланти с традиционна повърхност, показва, че 37 месеца след операцията костната загуба е 70% (или 1.35 мм).12 Чрез изследване на импланти Laser-Lok, поставени при различни условия и в рамките на 3 години, е доказано, че костната загуба се свежда до 0,46 мм.15 Университетско проучване сочи, че Laser-Lok имплантите намаляват костната загуба с 63% в сравнение с NobelReplace® Select.13

В 3 годишно проучване,Laser-Lok показа изключително запазване на костта , в сравнение с идентични импланти без, Laser-Lok.

Най-новите открития

Сравнителни хистологични анализи показват биологичните разлики между стандартните абатмънти и тези с Laser-Lok покритие, които включват промени в епителното врастване, съединителната тъкан и състоянието на кресталната кост. Разлика в прикрепването на меката тъкан върху стандартен и Laser-Lok абатмнънти. Установяването на доборото физическо прикрепване на съединителната тъкан към Laser-Lok покритието създава предпоставка за една напълно нова област за изследване и развитие,а именно 20 – прилагане на технологията Laser-Lok и върху абатмънтите. Това би могло да създаде възможност Laser-Lok абатмънтите да се използват с цел създаване на биологично спояване, а Laser-Lok имплантите да установяват изключителна остеоинтеграция. Това би било решение, което предлага най-доброто от двата компонента. Като алтернатива Laser-Lok абатмънтите биха могли да подпомагат пери-имплантатното здраве около импланти, които нямат Laser-Lok покритие. Скорошно проучване изследва поставени Laser-Lok и стандартен абатмънти на импланти, които сами по себе си са със струйно-обработена повърхност. Резултатите показват, че малка група от Laser-Lok микроканалите инхибират епително врастване и установяват прикрепване на съединителната тъкан почти толкова добро, колкото при Laser-Lok имплантите.27 В този случай обаче прикрепването на съединителната тъкан се наблюдава в частта над самия имплант дори при имплантите с машинно-обработена шийка.27 Наблюдаваните резултати показват, че нивата на кресталната кост са по-високи в сравнение с нивата, които показват обикновените абатмънти, и същевременно дава представа за това колко важна е ролята на меката тъкан в поддържане здравето на кресталната кост. 

Сравнителни хистологии показват биологичните разлики между стандартните надстройки и Laser-Lok надстройките, включително промени в епителното врастване, свързваща тъкан и здраве на кресталната кост.27

Сравнителни SEM изображения показват вариацията на здравината на захващането на тъкан на стандартни и Laser-Lok надстройки, когато ламбото е направено вертикално и ръчно повдигнат чрез форцепс.27

Серията Laser-Lok

Единствено BioHorizons предлага покритието Laser-Lok, което предизвиква естественото прикрепване на съединителна тъкан към импланта.11 СериятаLaser-Lok представлява прецизно разработени канали с големината на клетка, нанесени по повърхността на имплантите и абатмънтите с помощта на лазер. Опирайки се на задълбочени изследвания и проучвания, можем да твърдим, че това е единственото такова покритие на пазара на зъбни импланти и абатмънти.

Денталните импланти Laser-Lok® показват изключително запазване на кресталната кост и меката тъкан, 8 години след лечението.

Случай на Cary A. Shapoff, DDS (Surgical); Jeffrey A. Babushkin, DDS (Restorative)

  • Единствената обработка на повърхност, която предизвиква истинско, физическо прикрепване на тъкан 11
  • Изследванията показват само 0.59mm костна загуба, като при обикновените импланти тази стойност е 1.94mm 12
  • Изследвания при протези, захванати от импланти показват само 0.42mm, като при NobelReplace™ Select тази стойност е 1.13mm 13
  • Над 20 години изследвания с животни, хора и in vitro, във водещи университети 14
  • Дългосрочно изследване показва изключително запазване на кост и мека тъкан 15

 

Използвани материали
NobelReplace® is a registered trademark of Nobel Biocare AB.

Видеа:

© Copyright BioHorizons IPH, Inc. Всички права запазени. Условия за ползване Използвани материали Уеб дизайн: Studio UXP