Благодарение на изключителното си микро-острие, Micross притежава отлични характеристики на рязане. То позволява лесно събиране на автогенна кост в тесни и труднодостъпни места. Техниката за ръчно събиране запазва жизнеността на клетките на кортикалната тъкан. Това позволява добра интеграция на присадката и намалява резорбцията.

С помощта на Micross костната тъкан се събира директно в камерата на канюлата и придобива отлична биологична пластичност в следствие на коагулираната кръв.


Къдравата морфология увеличава обема на автогенната кост, а това от своя страна намалява количеството материал необходим за запълване на костния дефект.

Бришура вижте тук, инструкции за работа ще намерите тук

SAFESCRAPER TWIST

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА