Home > Събития

Станете най-добрият учен!

Имплантологичния конкурс “Нови Хоризонти” излиза от пределите на България и стъпва на световната сцена. Oral Reconstruction Foudnation в партньорство с BioHorizons организира конкурс за най-добър учен. Наградата ще се представя на всеки две години и е отворена за всички млади, талантливи учени, изследователи и професионалисти от университети, болници и дентални практики на възраст до 40 години. Допустимите научни статии трябва …

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА