Трансфери и аналози

Портфолиото на BioHorizons разполага с всички форми за традиционно взимане на отпечатък – със затворена и отворена лъжица, както и хибриден със snap-coping.

Всички трансфери са цветово кодирани за лесно разпознаване на платформата и се предлагат във варианти с тесен, широк и регулярен ъгъл на изникване.

За взимане на по-сложни отпечатъци, разполагаме и с трансфери неангажирани в хекса.

Аналозите на BioHorizons осигуряват необходимата ретенция във всички видове модели. Могат да се използват и при аналогов и при дигитален протокол на работа. Също идват цветово кодирани за улеснение.

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА