Mem-Lok RCM*

Тъй като е създадена от висококачествено пречистени колагенови фибри с цел увеличаване на резорбционния период и осигуряване на оптимална костна регенерация, зъболекарите могат да са уверени, че Mem-Lok RCM е решението, служещо като ефективна бариерна мембрана за костна регенерация.

  • Предвидим период на резорбция от 26 – 38 седмици;
  • Макромолекулярна пропускливост (повърхност с размерите на естествените пори), позволяваща обмен на важни хранителни вещества по време на оздравителния процес
  • Адаптивност към различни костни дефекти

RCM vs Pliable

Mem-Lok RCM може да използвате при:

  • екстракционни джобове
  • синусова аугументация
  • запазване на алвеоларен гребен
  • костна аугументация около имплантите
  • костни дефекти
  • пери-имплантатни костни дефекти около импланти

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА