MinerOss XP

MinerOss XP е силно пореста неорганична минерална матрица от свински произход. Повишената порьозност позволява оптимална остеокондуктивност и достатъчно място за ново костно отлагане.

MinerOss XP може да използвате при:

  • синус лифт
  • eкстрационни гнезда
  • костни дефекти
  • костна аугментация около импланти

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА