Хирургичен сет TSK4000

Инструкции за хирургичния сет

  • Всички хирургични китове на BioHorizons използват интуитивен ред, за да водят хирурга през тяхната последователност, която започва от горният ляв ъгъл и върви от ляво надясно и после надолу.
  • Секцията, в която са разположени фрезите, също е цветово кодирана в зависимост от диаметъра на имплантите (сив=3.0мм, жълт=3.5мм, зелен=4.6мм, син=5.8мм)
  • Секцията с отвертките е цветово кодирана по вида на протетичната платформа (сив=3.0мм, жълт=3.5мм, зелен=4.6мм, син=5.8мм)

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА