Tapered Pro BTA

Новите Tapered Pro импланти на BioHorizons се отличават с агресивна резба, която осиурява отлична първична стабилност и компресивно натоварване на костта. Laser-Lok колара създава съединителнотъканно прикрепване и запазва кресталната кост. Taperet Pro са снабдени и с platform switching – скосяване на платформата под ъгъл, за още повече латерални нишки.

Поставят се със стандартния хирургичен сет на BioHorizons.

<p>При операция на два етапа, импланта се поставя под меката тъкан и се предпазва от оклузална фукнция и други натоварвания по време на остеоинтеграцията. Поставя се покривен винт с нисък профил, за да го предпази от навлизане в епитела.</p><p></p><p>В зависимост от остеоинтеграцията се прилага втора процедура, при която импланта се разкрива и се поставя гингивооформител, за да може гингивата да заздравее и да се обрразува сулкус.</p>

<p>Протоколът на един етап се осъществява чрез поставянето на гингивооформител по време на първоначалната хирургична намеса. Това елиминира нуждата от втора процедура. Въпреки че имплантът не е в оклузална функция, той може да бъде натоварен чрез подаващия се трансмукозен елемент.</p>

<p>Протокол на един етап с нефункционална незабавна провизионализация осигурява на пациента нефункционална протеза на ранен етап от плана за лечение. Поставя се надстройка върху импланта на самата операция или скоро след нея и се осигурява провизорна коронка, която се препоръчва да бъде завинтена. Провизорът помага при оформянето на профила на меката тъкан по време на заздравяването.</p>

<p>Протокол на един етап с незабавно натоварване на импланта е възможен при наличие на кост с добро качество, където няколко импланта показват отлична пръвична стабилност и могат да бъдат захванати заедно. Захващането на няколко импланта заедно може да донесе биомеханично предимство пред единичните конструкции.</p>

Поставяне при неравен алвеоларен гребен

Когато поставяте имплант при неравна повърхност, подгответе остеотомията и поставате импланта, така че връзката кост – мека тъкан да в зоната на Laser-Lok покритието. Това позволява меката тъкан и костта да се захванат към колара, обработен с Laser-Lok. Ако разликата в повърхността е по-голяма от зоната на Laser-Lok покритието, може да се помисли за изравняване на нивото.

Разстояние от имплант до зъб

Точният център, където трябва да се направи остеотомията, за да може да се спази специфичното пространство зъб-имплант, се изчислява по следната формула: 1/2 диаметъра на импланта + желаното разстояние. По време на поставянето на импланти, денталните лекари трябва да приложат своята прецента за това специфично разстояние, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента.

Разстоянието от имплант до имплант

Измерването за центъра на остеотомията, зада се постигне жерланото разстояние между върховете на два импланта, се калкулира по следната формула: 1/2 сбора от диматъра на двата импланта + желаното разстояние По време на поставянето на импланти, денталните лекари трябва да приложат своята прецента за това специфично разстояние, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента.

Преди да започнете каквато и да е хирургична процедура с импланти BioHorizons:

  • Запознайте се с инструкциите, които вървят заедно с всеки продукт
  • Почистете и стерилизирайте хирургичния сет, съгласно инструкциите за използване.
  • Запознйате се подробно с всички инструменти , съгласно инструкциите за използване.
  • Научете подредбата на сета и иконографията.
  • Съставете хирургичен план за лечение, за да задоволите протетичните нужди на клиничния случай.
  • Импланти с малък диаметър и ангулирани надстройки се използват предимно във фронтална зона, поради възможен неуспех ако импланта бъде поставен в задната част на устата.

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА