Tapered Short TSL

Новите Tapered Short импланти са решение за зони с ограничено вертикално пространство, където запазването на анатомичните особености е важно. Снабдени са с по-дълбока, агресивна резба с плоска долна част, която осигурява първична стабилност и компресивно натоварване на костта. Контактната повърхност е увеличена допълнително от широките решещи вдлъбнатини в апекса на импланта. Дву-афинитетната зона на Laser-Lok достига до втората витка, което запазва кресталната кост и гарантира съединителнотъканно прикрепване, водещо до намаляване дълбочината на сондиране.

Taperet Short са снабдени и с platform switching – скосяване на платформата под ъгъл от 15 градуса, за още повече латерални нишки.

Поставят се със специални стъпкови дрилове по опростен протокол.

Протезират се с протетиката стандартна за всички импланти от семейството на Tapered Internal.

Day 1
Протокол на два етапа

При операция на два етапа, импланта се поставя под меката тъкан и се предпазва от оклузална фукнция и други натоварвания по време на остеоинтеграцията. Поставя се покривен винт с нисък профил, за да го предпази от навлизане в епитела.

В зависимост от остеоинтеграцията се прилага втора процедура, при която импланта се разкрива и се поставя гингивооформител, за да може гингивата да заздравее и да се обрразува сулкус.

Day 2
Протокол на един етап

Протоколът на един етап се осъществява чрез поставянето на гингивооформител по време на първоначалната хирургична намеса. Това елиминира нуждата от втора процедура. Въпреки че имплантът не е в оклузална функция, той може да бъде натоварен чрез подаващия се трансмукозен елемент.

Day 3
Незабавно натоварване

Протокол на един етап с нефункционална незабавна провизионализация осигурява на пациента нефункционална протеза на ранен етап от плана за лечение. Поставя се надстройка върху импланта на самата операция или скоро след нея и се осигурява провизорна коронка, която се препоръчва да бъде завинтена. Провизорът помага при оформянето на профила на меката тъкан по време на заздравяването.

Day 4
Незабавно натоварване с функция

Протокол на един етап с незабавно натоварване на импланта е възможен при наличие на кост с добро качество, където няколко импланта показват отлична пръвична стабилност и могат да бъдат захванати заедно. Захващането на няколко импланта заедно може да донесе биомеханично предимство пред единичните конструкции.

Поставяне при неравен алвеоларен гребен

Когато поставяте имплант при неравна повърхност, подгответе остеотомията и поставате импланта, така че връзката кост – мека тъкан да в зоната на Laser-Lok покритието. Това позволява меката тъкан и костта да се захванат към колара, обработен с Laser-Lok. Ако разликата в повърхността е по-голяма от зоната на Laser-Lok покритието, може да се помисли за изравняване на нивото.

Разстояние от имплант до зъб

Точният център, където трябва да се направи остеотомията, за да може да се спази специфичното пространство зъб-имплант, се изчислява по следната формула: 1/2 диаметъра на импланта + желаното разстояние. По време на поставянето на импланти, денталните лекари трябва да приложат своята прецента за това специфично разстояние, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента.

Разстоянието от имплант до имплант

Измерването за центъра на остеотомията, зада се постигне жерланото разстояние между върховете на два импланта, се калкулира по следната формула: 1/2 сбора от диматъра на двата импланта + желаното разстояние По време на поставянето на импланти, денталните лекари трябва да приложат своята прецента за това специфично разстояние, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента.

Преди да започнете каквато и да е хирургична процедура с импланти BioHorizons:

  • Запознайте се с инструкциите, които вървят заедно с всеки продукт.
  • Почистете и стерилизирайте хирургичният сет, съгласно инструкциите за използване.
  • Запознйате се подробно с всички инструменти, съгласно инструкциите за използване.
  • Научете подредбата на сета и иконографията.
  • Съставете хирургичен план за лечение, за да задоволите протетичните нужди на клиничния случай.
  • Импланти с малък диаметър и ангулирани надстройки се използват предимно във фронтална зона, поради възможен неуспех ако бъдат поставени дистално.

Доживотна гаранция

Всички импланти Biohorizons носят доживотна гаранция! В случай, че се налага, Вие ​​ще получите заместител в почти целия свят!

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА